*** तिमी ***

ब्रह्म तिमी, सृष्टि तिमी
हेराइ तिमी, दृष्टि तिमी
सिरानी को डिल डिल
भिज्ने नयन बृष्टि तिमि

सोच तिमी, बिचार तिमी
नशा भित्र संचार तिमी
प्रीत को क ख बुझाउने
मुटु रुपी आकार तिमी
sagun
फूल तिमी, बासना तिमी
प्यास तिमी, तृष्णा तिमी
मीरा तुल्याई मोहनी को
फेरी लाउने कृष्ण तिमी

रहर तिमी, आस तिमी
जीवन दिने सास तिमी
यौवन रूपी स्वप्निल चंगा
उडाइदिने बतास तिमी

आदि तिमी, अन्त्य तिमी
अझ मृत्यु पर्यन्त तिमी
उदाहरण लाई मायाको
तस्बीर जीवन्त तिमी //
Sagun Basnet
March 12, 2010

Advertisements

3 thoughts on “*** तिमी ***

Add yours

  1. Wow… Fantastic…… What the TIMI is for you… I appreciate the way you see TIMI… I wish your TIMI remain as in the poetry… Great and Congrats for the innovative way of presenting TIMI…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: