गोली र बोली

एउटा लडाईं को मैदान
एउटा को छाती भित्र पस्छ त्यो
अनी रहन्छ इतिहास मा
गरिमा को बिषय बनेर

अर्को लडाईं को मैदान
अर्को को छाती भित्र पस्छ त्यो
रहिरहन्छ छाती मै
पिडा को बिषय बनेर

By Sagun Basnet
Sunday Jan 24 2010
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: