Silence

First, there was wind,
it blew my world of pride …far…
far away from my reach…

Then, there was rain,
it destroyed the remaining hope.
leaving me with no sense to learn, no knowledge to teach…

Then, there is your presence,
you have questions,
you have surprises,
you have interests…

I have no words, if you want to hear me..
I have silences..if you want to share..

I have no answers, if you have questions…
I have energy… to look for answers together…

To hear, or to share..
To question, or to search…
is your will…

I just have…
silences….gaps…..
and ..YES…
You…
if….
you want.

——————————————————————————————————————-

पहिले, ठूलो आंधी हुरी आयो …
त्यसले … मेरो गरिमा को संसार उडायो…
टाढा…टाढा..मेरो पहुँच भन्दा पनि पर

त्यसपछि, निरन्तर झरी पर्यो
त्यसले…बाँकी रहेका आशाहरु बगाइदियो…
म संग अब थाहा पाउने इन्द्रिय हरु छैनन् , न त बुझाउन सक्ने ज्ञान नै

त्यसपछि, तिमि आयौ…
तिमि संग प्रस्न हरु छन्…
आश्चर्य ले वशीभूत..
जान्न खोज्ने उत्सुकता हरु छन्….

मसंग शब्द छैनन्, यदि तिमि मलाइ सुन्न चाहान्छौ…
मसंग सुन्यता हरु छन्, यदि तिमि बाँड्न चाहान्छौ …

मसंग उत्तरहरु छैनन्, यदि तिमि प्रश्न राख्न चाहान्छौ ..
मसंग आँट छ,यदि तिमि उत्तर खोज्न साथ दिन चाहान्छौ,

सुन्ने..कि बाँड्ने …
सोध्ने…कि खोज्ने…
तिम्रो इच्छा हो …

मसंग त केवल…
सुन्यता छ….खालीपन छ….
साथ साथै …
तिमि छौ….
यदि
…तिमि चाहान्छौ भने…

Sagun Basnet.
October 13, 2009.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: